Cursus Alfabetisering

Voor wie?

Onze cursus alfabetisering is ontwikkeld voor iedereen

  • die moet inburgeren en het Latijnse schrift, ons alfabet, nog niet (goed) kent of
  • die moet inburgeren en zowel het Latijnse schrift maar ook zijn/haar eigen schrift niet (goed) kent of
  • die moet inburgeren en zelf óf nog nooit óf maar een paar jaar naar school is gegaan of
  • die schrijven en lezen gewoon nog best moeilijk vindt.

De cursus alfabetisering klinkt een beetje alsof de cursus is bedoeld voor “analfabeten”. Maar deze groep is slechts een onderdeel van de groep die wij bedienen in de alfabetiseringscursus. Analfabeten zijn mensen die nooit hebben geleerd om te lezen en schrijven, in welke taal dan ook. Denk hierbij aan kinderen van ouders die een eigen boerderij hebben waar de kinderen van jongs af aan meehelpen op het land. Of kinderen die te ver van een school af wonen om elke dag de reis op en neer te kunnen maken.

Gratis intake

Wel of niet gealfabetiseerd?

Er is echter niet een duidelijke scheiding te maken tussen wel of niet gealfabetiseerden. Het gaat vooral om het verschil tussen goed of minder goed gealfabetiseerd. Sommige mensen kunnen bijvoorbeeld wel heel goed in hun eigen schrift lezen en/of schrijven maar helemaal niet in ons schrift. Deze groep noemen we semi-gealfabetiseerd of anders gealfabetiseerd. Er zijn mensen die wel eens naar school gingen maar niet elke dag of niet voor al te lange tijd. Ze kunnen dan misschien wel wat lezen en schrijven, maar op een heel laag niveau. Deze groep noemen we laaggeletterd. Zo zijn er ook mensen die in een bepaalde mate wel kunnen lezen en schrijven maar toch ook heel weinig naar school zijn gegaan en daarom veel vaardigheden missen die nodig zijn bij het aanleren van een nieuwe taal. Patronen herkennen, of opdrachten met een bepaald abstractieniveau kunnen begrijpen is voor de meeste geschoolde mensen een vanzelfsprekendheid, maar voor laaggeschoolden kost dit veel meer tijd en moeite. Je moet je voorstellen dat wij van jongs af aan dag in dag uit heel veel verschillende opdrachten op papier hebben gemaakt. Denk aan kaartlezen of een gatentekst met meerkeuzevragen. Als je deze vaardigheden niet hebt geleerd op jonge leeftijd, wordt het aanleren hiervan op latere leeftijd een grote uitdaging.

Inburgeren of ontheffing?

Voor deze analfabeten/ semi-analfabeten/ laaggeletterden/ langzaamlerenden is het vaak niet haalbaar om binnen de gestelde termijn het Nederlands te beheersen op A2-niveau. Voor deze groep zijn er twee opties.

  1. Leerbaarheidstoets  Cursisten die een alfabetiseringstraject hebben gevolgd en na 600 uur niet het inburgeringsniveau hebben bereikt, kunnen ontheffing aanvragen. De school geeft door dat ze 600 uur naar school zijn gegaan waarna de cursist wordt uitgenodigd door DUO om een leerbaarheidstoets af te nemen. In deze toets wordt nagegaan of het inburgeringsniveau inderdaad niet haalbaar is voor deze cursist.
  2. Geleverde inspanning Sommige cursisten kunnen na 600 uur les wél het inburgeringsniveau halen en natuurlijk moeten ze dat dan ook zeker proberen. Ook als blijkt dat het misschien niet voor elk examenonderdeel succesvol zal zijn. Binnen deze groep kan het heel goed voorkomen dat het spreekniveau heel goed is maar dat schrijven en lezen bijvoorbeeld achterblijven. Het is dan mogelijk om voor sommige deelexamens te slagen en voor anderen ontheffing aan te vragen. Wanneer de cursist vier keer een deelexamen geprobeerd heeft maar niet is geslaagd én 600 uur naar school is gegaan, zal DUO de ontheffing toekennen.  Deze optie bestaat overigens voor alle inburgeraars.

Hoe ziet de cursus eruit?

Omdat er binnen de alfabetisering veel verschillende niveaus bestaan en eigenlijk elke cursist een heel eigen behoefte heeft (nog meer dan in andere groepen) is lesgeven binnen de alfabetisering echt een vak apart waarbij differentiatie en geduld op tot een hoger niveau getild worden. De docenten van Nederlands de Baas zijn ervaren in het lesgeven van deze groepen en gebruiken veel verschillend materiaal maar ontwikkelen ook zelf veel materiaal. Daarbij is alles wat er geleerd wordt, gericht op de dagelijkse praktijk en wordt dit ook buiten het lokaal toegepast. Het doel van de alfabetiseringscursus is om de cursisten zelfredzaam te maken in het dagelijks leven zodat ze zo min mogelijk afhankelijk worden van familieleden of hulpverleners. Dus naast alfabetisering wordt er ook veel aandacht besteed aan begrijpen en jezelf uitdrukken in praktijkgerichte situaties.

Prijs per uur Uren per les Prijs per les Prijs per week Prijs per maand Studiebelasting Prijs 600 uren
€13,50 3 €40,50 €121,50 €486 3 uren per week €8.100

* Bij Nederlands de Baas is uw totaalprijs afhankelijk van uw leertempo. Bovenstaande prijzen voor maanden en kwartalen zijn indicatief en worden berekend op basis van het aantal gegeven lessen. Boeken en Lesmaterialen zijn niet inbegrepen.

Waarom nog meer Nederlands de Baas?

Bij deze doelgroep is het daarnaast nog extra van belang dat het gevoel goed is. Omdat er altijd kleine vaste groepen zijn, is de band tussen de cursisten onderling en van de cursisten met de docent heel hecht. De school is voor hen niet alleen een school maar ook een fijne en gezellige plek om onder de mensen te komen en in contact te zijn met de samenleving. We doen ons best om de school voor hen niet alleen als school te laten voelen maar ook als een tweede thuis.

Gecertificeerde docenten

Groepsgrootte 8-15 personen

Leer in de praktijk

Leer werken met de computer