Samenwerking bedrijven

In het bijzonder heeft Nederlands de Baas een intensieve samenwerking met het in 2019 opgerichte bedrijf Klusbazen b.v.. Klusbazen is mede opgericht door Ahmad Shawish, de cursist die zich als eerste aanmeldde bij Nederlands de Baas en tevens ook de eerste cursist was die zijn inburgering bij onze school afrondde.

Na ontvangst van het inburgeringsdiploma hebben we Ahmad in samenwerking met de gemeente Gennep en Intos begeleid naar werk. Ahmad kreeg een proefplaatsing op de emballage-afdeling van supermarktketen Jan Linders. Dit bedrijf heeft Ahmad aanvankelijk twee maanden op proef aangenomen met behoud van uitkering.

Ondersteuning Nederlands de Baas op werkvloer

Gedurende deze proefperiode en daarna heeft Nederlands de Baas Ahmad geholpen met taal direct op de werkloer. Coaches van Nederlands de Baas hebben zichzelf laten inwerken als reguliere werknemers en zo ervaren welke taal nodig is te beheersen in het inwerkproces.

Vervolgens heeft Nederlands de Baas een leerprogramma opgesteld gericht op het leren van de 100 meest gesproken zinnen en de 500 meest gebruikte woorden. Daarnaast hebben we ondersteund met het vereenvoudigen van het CAO en het vertalen van de bedrijfsregels naar A2 taalniveau (gelijk aan het inburgeringsniveau).

Ook heeft Nederlands de Baas geholpen met praktische zaken rondom het werk zoals: Bij wie meld ik me ziek? Wanneer krijg ik salaris? Wordt ik betaald als ik ziek ben? Wat gebeurt er met mijn toeslagen als ik full-time werk? Kan ik vakantiedagen opnemen en krijg ik deze betaald?

Dit lijkt misschien van ondergeschikt belang maar veel statushouders hebben dergelijke vragen rondom werk. We hebben ervaren dat we gemakkelijk stress kunnen weghalen door deze vragen door te nemen.

Ondernemerswens

Hoewel Ahmad zijn werk goed deed en hij ook twee keer een verlenging heeft gekregen van zijn contract was er toch ontevredenheid bij hem zelf. In Syrië heeft hij ervaring veel ervaring opgebouwd als ondernemer en meer dan 15 jaar gewerkt als schilder.

De ondernemerswens die al tijdens de inburgering bestond werd groter en Ahmad besloot daarop Sander te vragen te helpen . Na enige aarzeling heeft Sander geholpen met het opzetten van Ahmad’s schildersbedrijf Schilderkracht.

Sander hielp Ahmad met de inschrijving bij de KVK, de benodigde verzekeringen, het vinden van een boekhouder, het aanmelden bij het schilders-pensioen en het regelen van de eerste particuliere klanten. De klanten van Ahmad waren blij met het schilderwerk en er ontstond zelfs mond-op-mond-reclame. Echter, dit resulteerde niet in genoeg opdrachten om op eigen benen te staan. Na enige tijd heeft Ahmad de samenwerking met Sander (mede-oprichter Nederlands de Baas) gezocht en besloten zij het bedrijf Klusbazen op te richten.

Op zoek naar meer schilders in omgeving Nijmegen en Arnhem?

Ben je op zoek naar een website waar je prijzen kan vergelijken van schilders op een heldere, eenduidige en transparante manier?

Neem dan een kijkje op schilderbazen.nl!

of klik onderstaande knop voor meer informatie