Samenwerking Klusbazen, Schilderkracht en Schilderbazen

Samenwerking bedrijven

In het bijzonder heeft Nederlands de Baas een intensieve samenwerking met het in 2019 opgerichte bedrijf Klusbazen b.v.. Klusbazen is mede opgericht door Ahmad Shawish, de cursist die zich als eerste aanmeldde bij Nederlands de Baas en tevens ook de eerste cursist was die zijn inburgering bij onze school afrondde.

Na ontvangst van het inburgeringsdiploma hebben we Ahmad in samenwerking met de gemeente Gennep en Intos begeleid naar werk. Ahmad kreeg een proefplaatsing op de emballage-afdeling van supermarktketen Jan Linders. Dit bedrijf heeft Ahmad aanvankelijk twee maanden op proef aangenomen met behoud van uitkering.

Ondersteuning Nederlands de Baas op werkvloer

Gedurende deze proefperiode en daarna heeft Nederlands de Baas Ahmad geholpen met taal direct op de werkloer. Coaches van Nederlands de Baas hebben zichzelf laten inwerken als reguliere werknemers en zo ervaren welke taal nodig is te beheersen in het inwerkproces.

Vervolgens heeft Nederlands de Baas een leerprogramma opgesteld gericht op het leren van de 100 meest gesproken zinnen en de 500 meest gebruikte woorden. Daarnaast hebben we ondersteund met het vereenvoudigen van het CAO en het vertalen van de bedrijfsregels naar A2 taalniveau (gelijk aan het inburgeringsniveau).

Ook heeft Nederlands de Baas geholpen met praktische zaken rondom het werk zoals: Bij wie meld ik me ziek? Wanneer krijg ik salaris? Wordt ik betaald als ik ziek ben? Wat gebeurt er met mijn toeslagen als ik full-time werk? Kan ik vakantiedagen opnemen en krijg ik deze betaald?

Dit lijkt misschien van ondergeschikt belang maar veel statushouders hebben dergelijke vragen rondom werk. We hebben ervaren dat we gemakkelijk stress kunnen weghalen door deze vragen door te nemen.

Ondernemerswens

Hoewel Ahmad zijn werk goed deed en hij ook twee keer een verlenging heeft gekregen van zijn contract was er toch ontevredenheid bij hem zelf. In Syrië heeft hij ervaring veel ervaring opgebouwd als ondernemer en meer dan 15 jaar gewerkt als schilder.

De ondernemerswens die al tijdens de inburgering bestond werd groter en Ahmad besloot daarop Sander te vragen te helpen . Na enige aarzeling heeft Sander geholpen met het opzetten van Ahmad’s schildersbedrijf Schilderkracht.

Sander hielp Ahmad met de inschrijving bij de KVK, de benodigde verzekeringen, het vinden van een boekhouder, het aanmelden bij het schilders-pensioen en het regelen van de eerste particuliere klanten. De klanten van Ahmad waren blij met het schilderwerk en er ontstond zelfs mond-op-mond-reclame. Echter, dit resulteerde niet in genoeg opdrachten om op eigen benen te staan. Na enige tijd heeft Ahmad de samenwerking met Sander (mede-oprichter Nederlands de Baas) gezocht en besloten zij het bedrijf Klusbazen op te richten.

Op zoek naar meer schilders in omgeving Nijmegen en Arnhem?

Ben je op zoek naar een website waar je prijzen kan vergelijken van schilders op een heldere, eenduidige en transparante manier?

Neem dan een kijkje op schilderbazen.nl!

of klik onderstaande knop voor meer informatie


Werktaal

“Het ging wel oké hoor maar we vonden het zo raar dat hij niet één klant begroette die binnenkwam.”
Een drogistmedewerker over een cursist die een dag kwam proefdraaien. Hij deed zijn best om zich zo bescheiden en terughoudend mogelijk op te stellen.

“Ik begrijp alles wat er in de Nederlandse les gezegd wordt maar buiten het lokaal versta ik niemand meer!”
Bijna alle cursisten hebben moeite met het spreekniveau van Nederlanders die niet gewend zijn om met anderstaligen te spreken.

“Kan je me vertellen waar de pijnlijke plekken zitten?” (Waar heb je pijn?)
In heel veel verschillende sectoren wordt niet alleen op hoog niveau gesproken (boven B1 taalniveau) maar ook geschreven communicatie gaat vaak vanaf C1.

“Elke keer als ik met hem sprak keek hij me niet aan. Het leek wel alsof hij het niet wilde horen ofzo”.
In veel culturen bestaat er een grote hiërarchische afstand tussen de werknemer en werkgever. Je baas niet aankijken getuigt van respect en onderdanigheid.

“Iedere keer als er een handtekening onder een factuur moet worden gezet, stellen ze er honderd vragen over en vervolgens moet hij ook nog eens mee naar huis genomen worden!”
In Eritrea bestaat er over het algemeen argwaan jegens alles wat met de overheid te maken heeft. Niemand is te vertrouwen als ze geld van je willen. De facturen moesten daarom altijd eerst gecheckt worden bij de eigen gemeenschap voordat ze ondertekend konden worden.

Of je worst lust!!
Misschien herken je het van jezelf ook wel of heb je het wel eens om je heen gezien. Je begint harder te praten wanneer je merkt dat de ander je niet begrijpt.
Mensen zijn het over het algemeen zó gewend om op eigen taalniveau te praten dat het echt wel wat tijd en moeite kost om terug te schakelen naar een niveau dat aansluit bij iemand die jouw moedertaal niet goed machtig is. En welk niveau is dat dan wel eigenlijk?

Kijk me aan als ik tegen je praat!!
Ook dingen die voor ons als vreselijk vanzelfsprekend gelden, zijn dat in andere culturen juist helemaal niet. Oogcontact maken bijvoorbeeld, voor ons een vanzelfsprekendheid, voor anderen een teken van onbeleefdheid.
In sommige culturen is het voor vrouwen een deugd om zich zo verlegen en terughoudend mogelijk op te stellen terwijl van Nederlandse vrouwen juist wordt verwacht dat ze hun ‘mannetje kunnen staan’, hoe tegenstrijdig deze uitdrukking dan ook weer klinkt.
Kortom, wat goed of fout is, beleefd of onbeleefd, gehoord of ongehoord verschilt ontzettend van cultuur tot cultuur. Dit klinkt allemaal heel logisch en misschien niet helemaal nieuw voor u, maar veel mensen zijn nogal onbewust onbekwaam in het omgaan met deze interculturele communicatieverschillen.

Pardon? Je bedoelt ‘mag ik alsjeblieft?’
Interculturele communicatie is communicatie die plaatsvindt tussen mensen met verschillende culturele achtergronden. Bij het bevorderen van de communicatie kunt u vooral denken aan het leren van een gemeenschappelijke taal. Het spreken van de Nederlandse taal is voor elke nieuwkomer in Nederland een belangrijk doel dat vanuit de overheid verplicht gesteld wordt. Iedereen is het hierover eens. Het begint met taal. Maar…daar houdt het niet op. Communicatie vindt plaat op veel meer manieren dan alleen taal. De manier waarop taal gebruikt wordt, de woordkeus, de zinsconstructies (de manier waarop er gezonden wordt) spelen een rol maar ook de interpretatie speelt een rol (de manier waarop er ontvangen wordt). Dit heeft absoluut te maken met de achtergrond van een individu. De normen en waarden die zijn of haar hele leven zijn aangeleerd en toegepast. Die krijg je er echt niet zomaar uit.

Een trap onder de kont kunnen ze krijgen!
Nederlands de Baas heeft jarenlange ervaring in het communiceren met mensen uit andere culturen en het bruggen slaan tussen de ontvangende maatschappij en de verschillende culturen die wij mogen/moeten ontvangen.
Zoals iedere vorm van communicatie twee kanten op werkt, werkt Nederlands de Baas evenzo twee kanten op. Wij geven workshops aan autochtone mensen op de werkvloer om handvatten te bieden in het aanpassen van hun taalgebruik in dagelijkse spraak maar ook in schrift naar het niveau van de laagtaalvaardige collega’s. Ook geven wij graag een inkijkje in de achtergrond en cultuur van het land waar de nieuwe collega vandaan komt. Dit zijn ogenschijnlijk kleine acties maar deze kunnen cruciaal zijn in het opwekken van begrip, geduld en medewerking bij de collega’s.
Aan de andere kant geven we ondersteuning en begeleiding aan anderstalige mensen die net beginnen met werken bij een Nederlands bedrijf. Deze ondersteuning vindt zowel plaats op het gebied van taal als op het gebied van non-verbale communicatie. De focus ligt hierbij op het leren van het vakjargon. Daarnaast wordt er ook meegelopen met desbetreffende werknemer en meegedacht over manieren om de integratie op de werkvloer zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Wat we aanbieden….