Samenwerking Nederlands de Baas en Klusbazen gaat lekker!

"Kan je even voor mij een ondernemingsplan schrijven?"

Het kwam er misschien niet direct in deze bewoordingen uit maar dit was wat hij bedoelde. En zo kreeg mijn man Sander wel vaker vragen van cursisten die graag voor zichzelf wilde beginnen.

Ik ben de docent, de antropoloog, de do-gooder, de "vrouw".
Hij is de ondernemer, de risiconemer, de netwerker, de "man".

(Ik heb, na wat innerlijke feministische strubbelingen, inmiddels vrede gevonden in deze tamelijk traditionele rolverdeling)

Lees meer...

Nadat Sander had geholpen met een ondernemingsplan voor een schildersbedrijf, kwam het volgende taalprobleem naar boven; de communicatie met de klant. Hij spreekt en begrijpt voldoende Nederlands om een klus goed te kunnen uitvoeren maar de concurrentie spreekt toch beter. Of Engels. Of Sander dan ook even mee kon naar de klant.

Taal op de werkvloer

En om een lang verhaal kort te maken:

Nederlands de Baas, taal en integratie, is trots op de samenwerking met het nieuwe bedrijf Klusbazen.

Klusbazen heeft inmiddels 6 personen uit de uitkering gekregen en een vast contract gegeven. Dit zijn schilders, stucadoors, tegelzetters en timmermannen uit Syrië en Irak, die veelal in en uit tijdelijke contracten in magazijnen of fabrieken werkten terwijl ze jarenlange ervaring hebben in hun vak maar hun talenten niet zelfstandig kunnen inzetten in Nederland.

En zo hopen we nog veel meer statushouders vanuit de inburgering direct op hun eigen plek in onze samenleving te kunnen bieden.