Duaaltraject van INTOS i.s.m. Nederlands de Baas én een reguliere werkgever= inburgeren en (samen)werken

Temesgn was in Eritrea #lasser van beroep. Hij volgt in het leslokaal van INTOS inburgering en taallessen bij Nederlands de Baas, school voor inburgering en taal. Naast deze klassikale lessen werkte Temesgn in de werkvoorziening van INTOS om de taal in de praktijk te brengen en de #Nederlandsewerkcultuur te leren. Afgelopen week maakte Temesgn een volgende stap in zijn #integratie en startte hij bij een reguliere werkgever: Koppes Groep in Bergen. Praktijkopleider van Koppes Leon Janssen zal hem vakinhoudelijk ondersteunen, Nederlands de Baas bij de voorbereiding op zijn inburgeringsexamens en INTOS blijft hem, Leon en collega’s op de werkvloer begeleiden middels #werkvloertaalcoaching.
Temesgn pakt deze kans voor de volle 100% en wij – Nederlands de Baas, Koppes Groep en INTOS – volgen en begeleiden zijn leerproces heel graag!