KNM

Wat is KNM?

Een onderdeel van de inburgering in Nederland is het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij. Iedereen die inburgeringsplichtig is, moet dit examen maken, ongeacht het taalniveau (A2, B1 of B2). Met de cursus Kennis van de Nederlandse Maatschappij bereidt u zich goed voor op dit examen. Ieder land heeft een eigen cultuur, een eigen geschiedenis en eigen gebruiken. Dit is ook in Nederland het geval. In de module Nederlandse Maatschappij leert u over de gebruiken in Nederland op allerlei gebieden. Bijvoorbeeld in omgang met mensen in de buurt waar u woont, in het verkeer en op het werk. Maar ook over hoe het werkt met bijvoorbeeld het scheiden van afval, de overheid, het Koninklijk Huis en het openbaar vervoer. Elke inwoner van Nederland heeft ermee te maken. Met de gemeente, de belastingen, toeslagen en verzekeringen. Zaken die in andere landen weer heel anders geregeld zijn. KNM gaat over de geschreven en ongeschreven regels in Nederland.

Moet ik een KNM cursus volgen?

Bij Nederlands de Baas zijn de KNM-lessen over het algemeen verweven in de taallessen. Het is niet altijd nodig om een aparte cursus hiervoor te volgen. Tijdens de taallessen worden al veel onderwerpen behandeld en wordt er ook aandacht besteed aan de voorbereiding op dit examen. Volgt u geen taalcursus bij Nederlands de Baas maar heeft u wel behoefte aan KNM-lessen? Wij bieden ook de mogelijkheid om aparte KNM-lessen of een korte KNM-cursus te volgen.

Welk materiaal heb ik nodig voor KNM?

Afhankelijk van het niveau van de groep, gebruiken wij verschillende KNM-boeken. Voorbeelden van materiaal dat wij gebruiken zijn: Welkom in Nederland (uitgeverij Coutinho). Naar Nederland (uitgeverij Coutinho) en TaalCompleet KNM (uitgeverij Kleurrijker). Daarnaast gebruiken we eigen materiaal en eigen ontwikkelde oefentoetsen.

Hoe lang duurt de cursus KNM?

Hoe lang iemand nodig heeft voor KNM is sterk afhankelijk van zijn/haar taal- en leerniveau. Voor hogere niveaus is het vaak niet nodig om een aparte cursus te volgen maar volstaat het doorlezen van één van bovengenoemde boeken.

Voor anderen volstaan de lessen in de taalcursus. We zorgen ervoor dat KNM voldoende aan bod komt in de inburgeringscursus.

Als u buiten de taallessen goed voorbereid aan uw KNM-examen wilt beginnen, kunt u denken aan een korte cursus van 5 tot 10 lessen van 1,5 uur. Dit kunnen ook online lessen zijn.

Hoe kan ik oefenen?

Heeft u zelf gestudeerd maar wilt u kijken of u wel voldoende kennis heeft om voor het examen te slagen? Dan kunt u op onze website een oefenexamen KNM maken. Deze examens zijn gebaseerd op de kennis die nodig is voor het examen en op die manier kunt u ook oefenen voor het KNM-examen. Dit zijn multiple choice examens met 40 vragen. U bent geslaagd als u minimaal 26 van de 40 vragen goed heeft beantwoord. Onze oefenexamens kunt u online via onze website maken. U krijgt uw uitslag voor het KNM oefenexamen direct na het afronden van de toets.

Wat is voor mij het beste om te doen?

Ook hier weer geldt dat iedereen een andere behoefte heeft. Neem contact op met Nederlands de Baas voor een persoonlijk advies.

Bij Nederlands de Baas kun je KNM volgens tijdens de inburgeringslessen. Indien je losse KNM lessen wilt boeken alleen of met een kleine groep dan is dit ook mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden.

立即註冊,參加入學和免費試用課程!