Nederlands de Baas verzorgt taal- en inburgeringslessen in verschillende gemeenten in Gelderland en Noord-Limburg. Echter, doen we nog veel meer. Nederlands de Baas heeft vele samenwerkingsverbanden voor het toeleiding naar werk van mensen met een taalachterstand maar ook geven we workshops bij bedrijven om de taal- en cultuurkloof tussen allochtone en autochtone werknemers te dichten.

Samenwerkingspartners

Nederlands de basis werkt samen met verschillende organisaties in toeleiding naar werk. Belangrijke partners zijn: