“Sorteer jij het komende blok de CBL kratten? En breng je de rolcontainer naar de emballage afdeling?” Taal op de werkvloer is een heel andere taal dan die in de inburgeringscursus. Om deze overgang makkelijker te maken, bieden wij ondersteuning op het gebied van taal en cultuur in de beginperiode van de eerste baan. We kijken naar de nieuwe woorden die gebruikt worden op de werkvloer en welke kennis van de omgangsregels nodig zijn om goed te functioneren. We brengen de bestaande regels terug naar A2 niveau en kunnen zorgen ervoor dat de communicatie tussen werkgever, collega’s en nieuwe werknemer ook echt begrepen wordt om zo misverstanden te voorkomen.

Wat we aanbieden

Een startpakket voor de statushouder om succesvol bij u aan de slag te gaan en te blijven:

  • Een woordenlijst met foto’s en gebruikte instructies aangepast op jullie werkvloer.
  • Een samenvatting van de belangrijkste onderdelen van uw CAO in makkelijk Nederlands (A2 niveau) en eventueel een vertaling hiervan in de moedertaal van de desbetreffende statushouders.
  • Een overzicht van de belangrijkste omgangsregels op de werkvloer die voor autochtonen als vanzelfsprekend beschouwd kunnen worden maar niet voor allochtonen, in makkelijk Nederlands (A2 niveau) en eventueel vertaald.
  • Korte handleiding voor het aanpassen van taalgebruik en cultuurverschil voor de collega’s op de werkvloer. Denk hierbij aan de persoon die de nieuwe collega’s inwerkt en instructies geeft.

Na het opstarten wekelijkse terugkommomenten waarin ontwikkelingen en eventuele problemen besproken worden met werknemer en eventueel collega’s en werkgever.