Inburgeren in Nederland omvat zes examenonderdelen: spreken, lezen, schrijven, luisteren, KNM (Kennis van de Nederlandse Maatschappij) en ONA (Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt). Hiervoor krijg je normaal drie jaar de tijd. De Nederlandse overheid heeft hier veel regels en formulieren voor. Nederlands de Baas helpt je met het hele proces; bijvoorbeeld het aanvragen van de lening, de inschrijvingen voor de examens en ook alle formulieren die gevraagd worden door de gemeente en door DUO (de overheid). We begeleiden je door het hele inburgeringsproces. Dit betekent dat we ervoor zorgen dat je op tijd en binnen je budget aan de vereisten voldoet en je niet bang hoeft te zijn voor een boete of het terugbetalen van de lening.

Vluchtelingen kunnen geld lenen bij DUO voor de cursus en de examens. Dit geld mag alleen besteed worden bij door Blik op Werk gecertificeerde inburgeringsscholen. Nederlands de Baas heeft dit certificaat. Als je een vluchteling bent, hoef je de lening niet terug te betalen mits je binnen drie jaar aan de inburgeringseisen voldoet. Als je geen vluchteling bent maar om een andere reden je in Nederland wil vestigen, kun je ook geld lenen bij DUO. Je moet dit later dan wel terugbetalen.

Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM): dit onderdeel gaat over hoe mensen in Nederland met elkaar omgaan en wat de regels zijn in Nederland.

Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA): met dit onderdeel voorbereid je je voor het vinden van werk in Nederland. Dit onderdeel is verplicht voor alle nieuwkomers die ná 1 januari 2015 naar Nederland zijn gekomen.

De examens Lezen, Luisteren, Spreken en Kennis Nederlandse Maatschappij worden afgenomen op de computer. Dit zijn multiple choice vragen. De uitslag is binnen een week bekend.

Het onderdeel Schrijven op A2 niveau gebeurt met pen en papier. Denk hierbij aan opdrachten als: een briefje schrijven, een formulier invullen of een stukje schrijven over het weer.

Schrijf je nu in voor een intake en een gratis proefles!