Op grond van de Wet Educatie en beroepsonderwijs ontvangen gemeentes middelen om in te zetten op educatie. Het budget van de WEB moet besteed worden aan opleidingen gericht op het verbeteren van de Nederlandse taal en rekenen (waarbij inbegrepen digitale vaardigheden). Gemeenten kunnen naast formele trajecten ook non-formele trajecten inkopen, dat wil zeggen dat het traject niet hoeft toe te leiden naar een diploma. De doelgroep van de WEB zijn niet-inburgeringsplichtige volwassenen (18+). Het gaat hierbij o.a. om de volgende groepen

  • Voormalig inburgeraars die hun taal willen verhogen van A2 naar B1
  • Bijstandsgerechtigden die niet voldoen aan de Wet Taaleis
  • Laaggeletterde allochtone & autochtone bewoners

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor het educatieaanbod. De financiële middelen worden verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio’s. Elke regio maakt gezamenlijk een Regionaal Educatieplan waarin ze beschrijft welk soort aanbod zij wil regelen en voor welke doelgroep.

Nederlands de Baas verzorgt momenteel in twee gemeenten taalverhogingslessen vanuit de WEB. Dit doen we in de gemeente Gennep en de gemeente Bergen. We leren onze autochtone en allochtone cursisten lezen, luisteren, spreken en schrijven tot B1 taalniveau. Ook nemen we in het kader van de WEB taaltoetsen af op de voorgenoemde disciplines. Dit doen we overigens ook in de gemeente Beesel. Is uw gemeente ook op zoek naar een partner voor het afnemen van toetsen? Door onze eigen ontwikkelde taaltoetsen kunnen we zowel online als offline toetsen afnemen. Dit kan dus op afstand maar indien gewenst doen we dit ook op locatie in uw gemeente. Neem gerust contact op voor de kosten en mogelijkheden

Gemeente Gennep