GREAT NEWS IS FUN TO SHARE…

“9. Wet inburgering, gunning leerroutes.
BESLUIT: Het college besluit de opdracht van de leerroute in het kader van de Wet inburgering voor 2022, 2023 en 2024 te gunnen aan Nederlands de Baas.”

Of in leuke woorden: wij mogen voor de Gemeente Gennep blijven bijdragen aan een prettige & soepele inburgering van inwoners uit deze prachtige gemeente, waarmee we ze laten praten t/m 2024;)

Jullie zien zelf: de slingers hangen, de voetjes komen van de vloer en zowel onze cursisten als wijzelf vieren enthousiast dit vrolijke nieuws. We hebben er enorm veel zin in, maar dat kan ook niet anders als je doet waar je hart ligt…

Fijne dag,

Team Nederlands de Baas.