Voor veel statushouders

betekent het Nederlanderschap ook dat

ze voor het eerst aan democratische verkiezingen mogen deelnemen.

Belangrijk, want stemmen is

meer dan een burgerplicht of het rood kleuren van een bepaald vakje: het symboliseert de essentie van onze democratie.

Helaas is dit in veel landen onvoorstelbaar óf een wassen neus. Landen die worden geregeerd door één leider, één partij, één perspectief…

In Nederland hebben we gelukkig een overvloed aan keuzes, van uiterst links & rechts tot alles middenin. Zo ontstaat een ander dilemma: op wie moeten we stemmen?!

Op dit complexe proces bereiden we onze cursisten uitgebreid voor, te beginnen met een bezoek aan het hart van onze rechtstaat: het stemlokaal. Dus bezochten we tijdens de verkiezingsweek Stembureau (en basisschool) De Drie Master.

En de verkiezingsuitslag? Die vertelt ons dat stemmen belangrijker is dan ooit!